04 8428-5843
basket

Slim Laptops

Lenovo ThinkPad T480 i7-8550U 16GB RAM 512GB SSD 14" FHD
Lenovo ThinkPad T480 i7-8550U 16GB RAM 512GB SSD 14" FHD $2 177
Lenovo ThinkPad T480 i7-8550 8GB RAM 256GB SSD 4G LTE 14" FHD
Lenovo ThinkPad T480 i7-8550 8GB RAM 256GB SSD 4G LTE 14" FHD $2 070
Lenovo ThinkPad T480 i7-8550U 16GB RAM 512GB SSD 14" FHD 4G LTE
Lenovo ThinkPad T480 i7-8550U 16GB RAM 512GB SSD 14" FHD 4G LTE $2 198
Lenovo ThinkPad T480S i5-8250U 16GB RAM 256GB SSD 14" FHD
Lenovo ThinkPad T480S i5-8250U 16GB RAM 256GB SSD 14" FHD $2 149
Lenovo ThinkPad T480S i7-8550U 16GB RAM 256GB SSD 14" FHD 4G LTE
Lenovo ThinkPad T480S i7-8550U 16GB RAM 256GB SSD 14" FHD 4G LTE $2 369
Lenovo ThinkPad T480S i5-8250U 8GB RAM 256GB SSD 14" FHD Touch
Lenovo ThinkPad T480S i5-8250U 8GB RAM 256GB SSD 14" FHD Touch $2 149
Lenovo ThinkPad T480S i5-8250 8GB RAM 256GB SSD 14" FHD Touch 4G LTE
Lenovo ThinkPad T480S i5-8250 8GB RAM 256GB SSD 14" FHD Touch 4G LTE $2 359
Lenovo T480S i7-8550U 16GB RAM 512GB SSD 14" FHD Touch 4G LTE
Lenovo T480S i7-8550U 16GB RAM 512GB SSD 14" FHD Touch 4G LTE $3 140
Lenovo ThinkPad X280 i5-8250U 16GB RAM 512GB SSD 12.5" FHD
Lenovo ThinkPad X280 i5-8250U 16GB RAM 512GB SSD 12.5" FHD $2 039
Lenovo ThinkPad X280 i5-8250U 8GB RAM 256GB SSD 12.5" FHD Touch 4G LTE
Lenovo ThinkPad X280 i5-8250U 8GB RAM 256GB SSD 12.5" FHD Touch 4G LTE $1 824
Lenovo ThinkPad X280 i7-8550U 16GB RAM 512GB SSD 12.5" FHD Touch 4G LTE
Lenovo ThinkPad X280 i7-8550U 16GB RAM 512GB SSD 12.5" FHD Touch 4G LTE $2 682
Lenovo X1 Carbon G6 Laptop 20KH000FAU
Lenovo X1 Carbon G6 Laptop 20KH000FAU $2 089